Skip Navigation Links

Afbestillingsforsikring.

Afbestillingsforsikring - eller afbestillingsbeskyttelse dækker helt frem til flyet letter fra den danske lufthavn. Rejser du på motorcykel, i bil eller med bus dækker afbestillingsforsikringen til du er kørt over grænsen fra Danmark.

Link til direkte bestilling af afbestillingsforsikring hos Europæiske

Afbestillingsforsikringen dækker ved alle former for akut opstået sygdom/tilskadekomst.

Skitour.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring i forbindelse med tegning af forsikringer. Vores erfaring med gæster og sygdomstilfælde på rejser har vist sig, at Europæiske har den bedste service, når uheldet er ude. Og det er her, det er vigtigst at forsikringen dækker og at opbakningen fra forsikringsselskabet er til stede!

Årsafbestillingsforsikringen er til dig, som ikke vil se dine penge for rejsen gå tabt, hvis du bliver syg og derfor ikke kan rejse.

Køb en anden rejse, når du er blevet rask.
Med en afbestillingsforsikring kan du afbestille din rejse pga. sygdom eller hvis du kommer til skade. Du får pengene for rejsen tilbage igen og kan købe en ny rejse, når du er blevet rask.
 

Årsafbestillingsforsikring - der dækker i Europa eller Verden?

Rejser du inden for Europa flere gange om året, er det en fordel, at købe en Års-afbestillingsforsikring. Den dækker alle ferierejser i Europa i et helt år ad gangen, alle destinationer i Europa og alle transportformer - hele året rundt.

Du kan tillige vælge en årsafbestillingsforsikring, der dækker hele verden.

Du kan tillige vælge årsafbestillingsforsikring, der defineres afhængig af din rejses kostpris, dvs. max. kr. 10.000,- eller kr. 30.000,- pr. rejse.

Du kan tillige vælge om du ønsker individuel eller familie dækning.

Link til direkte bestilling af afbestillingsforsikring hos Europæiske

Tegningstidspunkt.
Afbestillingsforsikring skal erhverves samtidig med bestilling af rejsen, dvs. den skal købes senest samtidig med at depositum betales for rejsen. Det er udelukkende kundens eget ansvar at sørge for at dennes forsikringer er i orden.

Dækning:
En afbestillingsforsikring dækker dine udgifter, hvis du afbestiller din rejse pga. død, akut sygdom eller ved tilskadekomst enten hos dig, den du rejser med eller din familie (ægtefælle, samlever, forældre, papforældre, sviger- eller bedsteforældre, børn, papbørn, børnebørn, søskende, papsøskende, svigerinde, svoger eller svigerbørn).

Forsikringen dækker også, hvis
• din bolig eller virksomhed brænder.
• du uventet bliver sagt op.
• du efter en uventet opsigelse skal starte nyt job, på det tidspunkt du har planlagt rejse.
• du bliver skilt.
• du ikke består din eksamen og skal til reeksamen, på det tidspunkt du har planlagt rejse.
• hvis du skal på ferie, kan en forstuvet hånd eller et brækket ben ødelægge din ferie. Med denne forsikring har du mulighed for at afbestille.

Undtagelser:
Forsikringen dækker ikke, hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestilling, var til stede ved køb af forsikringen. Det er en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før forsikringen er trådt i kraft. 

Begrænsning:
Hvis den person, der er årsag til afbestilling, er fyldt 75 år, er Europæiskes erstatningspligt begrænset til maksimalt DKK 20.000,- pr. person, uanset at den købte forsikringssum er højere. Der skal tillige udfyldes et specielt dokument for peronser over 75 år.

Afbestilling af rejsen med dækning af afbestillingsforsikring:
I tilfælde af afbestilling skal du straks underrette Europæiske og rejsearrangøren.

Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet dækker forsikringen ikke.

NB: Der henvises til, at der findes yderligere betingelser i forbindelse med kroniske/eksisterende sygdomme. Der henvises tillige til Europæiskes generelle betingelser.

Link til direkte bestilling af afbestillingsforsikring hos Europæiske

Europæiskes Alarmcentral, Euro-Alarm, har åbent 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Tlf. 70109030.